تبلیغات
بزرگترین سایت فیزیك وشیمی
صفحه نخست | تماس با مدیران | ارتباط با ما| RSS 2.0
خوش آمدید... برای اطلاع از کلاسهای تدریس خصوصی با ما تماس حاصل فرمایید 09122373226
Tik7...Professional Template Designer

آزمون اول راهنمایی(همراه با جواب)
موضوع: عمومی راهنمایی آموزش پرورش علوم تجربی درسی آموزشی تقویتی | تاریخ ارسال: سه شنبه 17 آذر 1388

1-    انرژی را تعریف كنید ؟

2-    نام و ویژگی و برخی كاربردهای چند حلال را بنویسید  ؟

3- روش های جداسازی اجزای یك مخلوط را نام ببرید ؟ و مهم ترین آنها كدام است ؟

4-  دو نمونه از خواص آهن را نام ببرید ؟

5- ماهیها درآبهای سرداكسیژن بیشتری دراختیار دارند یا درآبهای گرم؟ چرا؟

6- حل شدن گازها را در آب توضیح داده و دو مثال بزنید ؟

7- محلول سیرشده را تعریف كنید ؟

 

8- تاكنون چند عنصر شناخته شده است نام ببرید و بگویید در حالی كه تعداد تركیب های شناخته شده ، بی شمار است چرا ؟

 

9- در مورد پلوتونیم توضیح دهید ؟

 

10-  انواع مخلوط را نام ببرید و و در مورد یكی از انواع توضیح دهید ؟

جواب سوال 1- به توانائی انجام كارها انرژی می گویند .

جواب سوال 2-

نام

ویژگی ها

كاربرد

استون

مایعی بی رنگ ، آتش گیر و كمی سمی كه به هر مقدار باآب مخلوط می شود .

پاك كردن لاك

اتر نفت (تینر)

مایعی بی رنگ و آتش گیر كه از نفت به دست می آید و با آب مخلوط نمی شود .

رقیق كردن و پاك كردن رنگ های روغنی

 

تتراكلرواتان

مایعی بی رنگ ، سمی با بویی ویژه كه آتش نمی گیرد و به مقدار ناچیزی در آب حل می شود .

لكه بری در خشك شویی

جواب سوال 3- 1-صاف كردن2-سرریزكردن3-تبلور4- تقطیرومهمترین روش جداسازی تقطیراست.

جواب سوال 4- 1- جذب آهن ربا2- سنگین تر از آب است .

جواب سوال 5 – در آبهای سرد ، برای اینكه هر چه آب سردتر باشد جنبش مولكولهای آن كمتر است و  ماهی ها می توانند مولكول ها و گاز بیشتری را در لابلای خود زندانی كنند .

جواب سوال  6-  گازها نیز مانند برخی جامدها و مایع ها در آب حل می شوند . هوا كه مخلوطی از چند گاز است تا حدودی در آب حل می شود . 1- ماهی ها از هوای حل شده در آب برای تنفس استفاده می كنند  2- در نوشابه های گازدار نیز  گاز كربن دی اكسید در آب سازندهی نوشابه حل شده است .

جواب سوال  7- به محلولی گفته میشودكه دیگر توانایی حل كردن ماده ی حل شونده را در خود نداشته باشد.

جواب سوال 8 – 109 عنصر تا كنون شناخته شده و برای تشكیل شدن عنصرها اتم های مشابه نیاز هستند در صورتی كه برای تشكیل تركیب ،اتم های گوناگون به هم می پیوندند پس به همین علت تعدادشان بیشمار است .

جواب سوال  9- پلوتونیم عنصری است كه به عنوان سوخت برای تولید انرژی در نیروگاه های اتمی كاربرد دارد . این عنصر از جمله عنصرهای ساختگی است برای نخستین بار در سال 1940 میلادی توسط گلن سیبورگ فیزیكدان آمریكایی از اورانیم ساخته شد . پلوتونیم نه تنها سمی ترین عنصر بلكه یكی از سمی ترین مواد شناخته شده است . به شدت سرطان زا و باید در محفظه ای كاملا" پوشیده و به صورت كنترل از راه دور حمل و نقل شود . از پلوتونیم برای تولید سلاح های اتمی نیز استفاده می شود.

جواب سوال 10- مخلوط ها دو نوع اند : ناهمگن و همگن . مخلوط ناهمگن به مخلوطی می گویند كه اجزای سازنده ی آن به طور یكنواخت در همه جا پخش نشده اند و در بیش تر موارد نیز می توان همه یا شماری از اجزای مخلوط را به آسانی از یك دیگر تشخیص داد .

  ادامه مطلب | نظرات()